Utställning

RFID-läsare: Arkiv informationshantering

Radiofrekvens teknik tillämpas i intelligent hantering av hög densitet områden, att fullt ut utnyttja fördelarna med automatiserade lager och RFID-läsare fördelar, förverkligandet av lager automatisering av informationshantering och arkiv i automatisering av biblioteket operationer, att effektivisera spridningen av arkiverar spelar en viktig roll. Automatiserade lager i olika branscher på hemmaplan och utomlands har varit tydligt visat, användning av automatiserade lager kan ha enorma sociala och ekonomiska fördelar.
Förverkligandet av intelligent hantering av arkiv information. Enligt dagliga Arkiv store, fråga, låna, returnera, säkerhet och andra specifika verksamhet Arkiv dynamisk hantering av cirkulation, System RFID-läsare som bärare av information, om rörlighet för varje Arkiv varje aspekt av insamling av data och övervakning, automatisering av affärsprocesser i filen, ersätter traditionella pappersbaserade arbetsflödet. Förbättrad filhantering övergripande business hanteringsmöjligheter, minska felprocenten, dela data, effektivisera förvaltningen, förenkla förvaltningen, minska labor intensitet, för hantering av arkivhandlingar ger en bekvämare och effektivare förvaltning, förbättra servicenivån, för att förbättra förvaltningen av totala styrka.
Arkiv för det aktuella RFID reader programmet till hög densitet intelligent arkivsystem med mindre, lite erfarenhet ackumulerade, radiofrekvens teknik med hög densitet intelligens arkiv i teori och praktik för intelligent lagring av hög densitet göras användbart utforskning av arkiv, både i teorin eller i praktiken, är ett steg framåt.