RFID-förmåga slösa: RFID-läsare teknik

Med utvecklingen av RFID-läsare, RFID-teknik används mer allmänt. Det rapporterades att RFID-teknik programmet inleddes avfallsindustrin, tekniken är först i landet.
I livet sopor fick skeppas process i, genom bilen läsaren och soporna fat Shang RFID-elektronisk etikett utrustning, systemet kan automatiskt samling liv sopor källa och sopor fat informationen och på varje fat inom sopor för meter tung, uppnås automatiskt sa tung och trådlös insamling och realtid upload,, också kan på hela gemenskapens alla sopor fat av nämnda tunga uppgifter för bulk behandling , ladda upp till servern slutet.
I sorteringen processen, använder den "Internet +" teknik, bygga sopor, sanitet fordon, transport stationer, länkar mellan bearbetningsanläggningar, hela processen att spåra skräpinsamling, transport och bearbetning, för att ytterligare främja sanitet och noggrann förvaltning. Sopbilar kan också identifiera om soporna för återvinningsbara material, från källan till främja avfallsåtervinning.
Tillämpning av RFID-teknik inom avfall, kraftigt accelererande hastighet och effektivitet av avfall, att göra människors liv lättare.