Magnetic Stripe Reader Overview

En magnetbandsläsare , även kallad en magstripe-läsare, är en maskinvaruanordning som läser informationen som kodas i magnetbandet på baksidan av ett plastemblem. Magnetbandsläsare kan läsas av ett datorprogram via en seriell port, USB-anslutning eller tangentbordskil, och kategoriseras generellt genom hur de läser ett märke. Till exempel kräver inläsningsläsare att märket sätts in i läsaren och sedan dras ut. Swipe läsare kräver att märket passerar helt igenom läsaren.

magnetic stripe reader .jpg

Den magnetiska remsan på baksidan av ett märke består av järnbaserade magnetiska partiklar inneslutna i plastliknande tejp. Varje magnetisk partikel i remsan är en liten barmagnet ca 20 miljoner av en tum lång. När alla stångmagneterna polariseras i samma riktning är magnetremsan blank. Information skrivs på remsan genom att magnetisera de små staplarna i antingen en nordlig eller sydpolig riktning med en speciell elektromagnetisk författare, kallad en kodare. Skrivprocessen, kallad fluxomkastning, orsakar en förändring i magnetfältet som kan detekteras av magnetbandsläsaren. Eftersom det kan finnas två olika flussomslag, NN eller SS, kan det finnas två olika informationstillstånd, ungefär som det binära systemet som används av datorer. Magnetbandsläsaren läser informationen genom att detektera ändringarna i magnetfältet som orsakas av fluxomkastningen på märkets magnetband.

Från och med 1970-talet används magnetbandsläsare ofta för åtkomstkontroll och transaktionsbehandling.