Smart Card Reader produkter

Är RF idéer luft ID läsare av kontaktlösa smarta kort, kan läsa och skriva, kod och ansökan utveckling. AIR-ID registrera kontaktlöst smart card-läsare kräver inte längre manuell inmatning kan ge korrekt identifiering. Nästan alla de 13,56 MHz kontaktlösa/närhet kort/sensor etikett sensor identifiering-kompatibelt.
Läsaren kan användaren använda byggnaden tillgång till kort eller andra induktion av 13,56 MHz Taggar för andra former av identifikation, tillåt förbrukaren till snabbt konfigurera sin produktion.
Som registreringskort eller ID identity card reader/testare, USB-läge att efterlikna ett tangentbord, kortdata som viktiga bidrag till pekaren position på skärmen. Före och efter induktion kortdata genom att trycka på den konfigurerade läsaren.
Det kan användas i fristående system, eller använda i software development kit (SDK) för att integrera med andra program. Som en inbyggd kortläsare och dess tillämpning i: dator/LAN tillgång system, enkel inloggning, kort registrering, besökshantering, peka av försäljning, tid, användar-ID, seminarier och så vidare.