Vad är en RFID-tagg?

Radiofrekvensidentifierings (RFID) taggar används i ett brett användningsområde, såsom: identifierande djur, spårning av varor genom försörjningskedjan, spårningstillgångar såsom gasflaskor och ölkolvar och kontroll av tillträde till byggnader. RFID-taggar innehåller ett chip som normalt lagrar ett statiskt nummer (ett ID) och en antenn som gör det möjligt för chipet att sända det lagrade numret till en läsare. Vissa RFID- taggar innehåller läs- / skrivminne för att lagra dynamiska data. När taggen kommer inom räckvidd av lämplig RF-läsare, drivs taggen av läsarens RF-fält och sänder sitt ID till läsaren.

RFID-taggar är enkla, billiga och vanligtvis disponibla, även om det inte alltid är fallet som återanvändbara tvättkoder. Det finns liten eller ingen säkerhet på RFID-taggen eller under kommunikation med läsaren. Varje läsare använder lämplig RF-frekvens (låg frekvens: 125/134 KHz, hög frekvens: 13,56 MHz och ultrahög frekvens: 900 MHz) och protokollet kan få RFID-taggen att kommunicera innehållet. (Observera att detta inte gäller för bilnycklar som innehåller en säker RFID-tagg.) Passiva RFID-taggar (dvs. de som inte innehåller ett batteri) kan läsas från avstånd från flera tum (centimeter) till många meter (meter) beroende på frekvensen och styrkan hos RF-fältet som används med den särskilda taggen. RFID-taggar har gemensamma egenskaper, inklusive:

Lågkostnadsdesign och hög volymtillverkning för att minimera investeringar som krävs vid genomförandet.

Minimal säkerhet i många applikationer, med taggar som kan läsas av en kompatibel läsare. Vissa applikationer som bilnycklar har säkerhetsfunktioner, framför allt bestämmelser för att autentisera RFID-taggen innan tändningen kan starta bilen.

Minimal datalagring jämförbar med streckkod, vanligtvis ett fast format som skrivs en gång när taggen tillverkas, även om läs / skriv taggar existerar.

Läsområde optimerat för att öka hastighet och användbarhet.

RFID-kortläsare