Vad är den bästa smartkortläsaren att köpa?

Den typ av smartkortläsare du köper bör baseras på kortläsarens kompatibilitet med kontakt- eller kontaktlöst smartkort som används i din organisation eller anläggning.

Frekvensområde för kompatibilitet - Läsare är utformade för att leta efter frekvenser och kommer att vidarebefordra information fram och tillbaka från varifrån ett kort kan läsas från.

Landskap eller område som passar läsaren på lämpligt sätt - När du bestämmer dig för en inomhus- eller utomhusläsare, se till att ledningen är korrekt inställd och att läsaren passar i enlighet med det angivna området.

Kontrollera tillgångskontrollsystemet för kompatibilitet - Innan du investerar i din smartkortläsare är det viktigt att se till att läsaren du väljer - tillsammans med ditt åtkomstkontrollsystem - kan arbeta tillsammans

Om du har fler frågor om smartkortläsare som är specifika för organisationens behov, ring en ID Professional idag på 86-755-26710992.